Speel met je stem:

maak ruimte in jezelf en voor de kinderen!

Verlang je ernaar om

  • met meer vertrouwen voor de groep te staan?
  • meer lichaamstaal bewust in te zetten?
  • te ervaren waar je energie van krijgt en waar je energie aan verliest?
  • kinderen te ondersteunen in hun persoonsvorming?

Ik nodig je uit om te spelen met je adem en je stem om te ontdekken wat je tegenhoudt en om een volgende stap te zetten. Ervaar wie je bent op dat moment en welke invloed dat heeft op jou en de kinderen.

Spelen met je stem is klank maken. Het gaat niet om mooi zingen, niet je best doen, maar geluid maken, dat kan vanzelf zingen worden.

leerKRACHT stembevrijding Marja van den Hurk

We gaan ook verhalen vertellen en luisteren naar verhalen. Je wordt je bewuster van wie jij bent als leerkracht in de klas: waar heb je last van, waar zit ruimte, waar klemt spanning en waar trillen kracht en plezier? En hoe neem je mee wat in jouw lijf aanwezig is en welk effect heeft dat op de kinderen?

Ik werk graag met verhalen. Daarom hier een verhaal om te laten zien wat iemand met zuchten (diep ademhalen) bereikt.

Het licht van de zilveren maan valt op een ommuurde, welvarende stad.
De stad ligt aan een brede rivier. In de stadsmuur is slechts een poort
waardoor de inwoners naar buiten kunnen: de velden op, de wereld in.

Op een dag staat er plotseling een enorme reus voor de poort,
die de doorgang verspert. De mensen durven de stad niet meer uit,
bang dat de reus hen zal slaan, schoppen of opeten. Als de koning over
deze reus hoort, herinnert hij zich zijn gevecht met de draak en hij besluit
om naar de poort te gaan om de reus onder ogen te zien. Hij staat op,
zucht een aantal keer en gaat zingend stap voor stap, langzaam en steeds
diep ademhalend in de richting van de poort. De reus lijkt bij iedere stap kleiner te worden.

Als hij bij de poort is, moet de koning zelfs buigen om oog in oog met
hem te staan: bruine ogen lachen hem toe vanonder een rode puntmuts.

Je bent van harte welkom voor individuele sessies of een workshop.

Met stembevrijding treed je de reus tegemoet: door de klank van het lied dat in jou leeft, verandert jouw reus van gedaante. Daarbij gaat het niet om mooi zingen of vertellen, maar om jouw eigen klank naar buiten te brengen en te geven wat in jou leeft.

Vrij zingen creëert een ruimte die je in contact brengt met je innerlijke bron, met wie jij bent. Vandaaruit kun je met meer vertrouwen contact maken met je omgeving.
Ik werk met een combinatie van ademhalingsoefeningen, ontspanning, werkvormen in tweetallen, vrij zingen en verhalen.
Het gaat om ontspannen, aanvaarden, voelen, vertrouwen en contact.

Workshops

Regelmatig organiseer ik open workshops waar je je voor in kunt schrijven en workshops in company, bijvoorbeeld scholen. Zie de agenda.

Neem gerust contact op voor meer informatie.

Workshops stembevrijding geef stem aan je lijf