Privacy Statement

Persoonlijke gegevens
De Zilveren Maan respecteert de privacy van de bezoekers van deze website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Doeleinden van de gegevensverwerking
Uw persoonsgegevens:
• Uw voor- en achternaam
• Uw adres gegevens
• Uw telefoonnumer
• Uw e-mailadres

worden door De Zilveren Maan verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten en het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties. Slechts indien u aangeeft daar prijs op te stellen, zullen wij contact opnemen met u.

Inzage en correctie persoonsgegevens
Wij proberen te allen tijde uw gegevens correct te registreren. Door technische omstandigheden en andere omstandigheden kunnen onjuistheden in de gegevens ontstaan of gegevens onvolledig overkomen. U heeft het recht de gegevens die over u worden verwerkt in te zien, te laten verbeteren en onjuiste gegevens te laten verwijderen. U kunt hiervoor contact met ons opnemen.
De Zilveren Maan bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan vier jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Delen met anderen:
De Zilveren Maan verstrekt uw gegevens nooit aan derden.

In kaart brengen websitebezoek
Op de website van De Zilveren Maan worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. De Zilveren Maan gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Beveiligen
De Zilveren Maan neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van De Zilveren Maan maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Aanpassen privacy verklaring
Wij behouden ons het recht voor deze privacy verklaring zonder nadere aankondiging aan te passen.

De Zilveren Maan, Marja van den Hurk
Maart 2019